Õppematerjalid

Sellel aadressil asub Tallinna 21. Koolis näidatavate slaidide kommentaaride ja erinevate teemade konspektide kogu 10. - 12. klasside õpilastele.

Pildimaterjal illustreerib kunstiajalugu, kajastab viimaseid tutvustatavaid maid ja illustreerib koolielu aktuaalseid või olulisema mälestusliku väärtusega sündmusi.

Kontaktaadress huvi või küsimuste korral tiinam@21k.ee

Tiina Meeri